Tất cả sản phẩm

Dâu tây Mộc Châu sấy dẻo

100,000
-8%

Tất cả sản phẩm

Bánh quy nhân dâu tây Mộc Châu

60,000 55,000

Tất cả sản phẩm

Bánh tam giác mạch Mộc Châu

30,000

Tất cả sản phẩm

Bánh sữa Mộc Châu 200g

35,000

Tất cả sản phẩm

Kẹo dâu tằm Mộc Châu

45,000

Tất cả sản phẩm

Kẹo dâu tây

45,000

Tất cả sản phẩm

Kẹo me chua

45,000

Tất cả sản phẩm

Kẹo Nha Đam

45,000

Tất cả sản phẩm

Kẹo dâu sữa mềm

45,000
-11%

Tất cả sản phẩm

Bánh sữa non Mộc Châu

45,000 40,000

Tất cả sản phẩm

Bánh sữa phủ Socola

40,000
-20%

Tất cả sản phẩm

Chuối sấy dẻo Yên Châu

50,000 40,000