Mận hậu Mộc Châu

25,000 20,000

Mận hậu Mộc Châu đã rất nổi tiếng bởi vị ngọt thơm bùi. (Mua số lượng lớn LH: 0978 605 384)