Trà shan tuyết cổ thụ Chi Chơ Lông

90,000

Có một huyền thoại rất hay về vùng đất Chờ Lồng (vùng đất đáng sống). Và có một loại chè cây cổ thụ rất ngon ở Mộc Châu, gọi là Chi Chơ Lông