1. MỘC CHÂU FOOD thu thập thông tin từ các khách hàng mua sắm online và offline và cả những khách hàng ghé thăm để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm chứ chưa mua hàng
  2. Các thông tin thu thập từ khách hàng :
   • Họ và tên
   • Số điện thoại
   • Địa chỉ
   • Email
 • MỘC CHÂU FOOD sử dụng thông tin của khách hàng để:
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi của MỘC CHÂU FOOD
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn
  • Giải quyết thắc mắc, khiếu nại và các tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa MỘC CHÂU FOOD và khách hàng
 • MỘC CHÂU FOOD cam kết không chia sẻ, buôn bán thông tin khách hàng trừ trường hợp:
   • Được khách hàng đồng ý
  • Được các cơ quan chức năng yêu cầu và phù hợp với pháp luật Việt Nam
 • MỘC CHÂU FOOD lưu trữ thông tin của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin